0496 78 77 21 anton@bd-energy.be op afspraak

blowerdoor

techniek die de luchtdichtheid van een gebouw meet en luchtlekken opspoort

Please install and activate the "Revolution Slider" plugin to show the slides.

Meten van de luchtdichtheid:

Hoe beter uw luchtdichtheid, hoe lager uw lekdebiet bij 50Pa. Het is deze waarde in m³/m²h die gemeten wordt bij de blowerdoortest. Dat is dus het aantal kubieke meter lucht die je per vierkante meter verliesoppervlakte verliest per uur.
In de EPB-regelgeving voor nieuwbouw wordt bij ontstentenis, dus bij het niet uitvoeren van een blowerdoortest, gerekend met een heel slechte waarde van 12m³/m²h. Zelfs als u niet echt op luchtdichtheid gewerkt hebt en toch een blowerdoortest laat uitvoeren, dan zal het resultaat van deze test een lagere waarde geven dan de waarde bij ontstentenis.

De invloed van de blowerdoortest op uw E-peil is niet te onderschatten.

Een ruwe vuistregel zegt dat per eenheid in m³/m²h je minder dan 12m³/m²h uitkomt je 1 E-peilpunt wint. Kom je dus een waarde van 3m³/m²h uit dan ga je een voordeel krijgen van ongeveer 9 E-punten.

Dit voordeel kan soms afwijken afhankelijk van de compactheid, hoeveelheid verliesoppervlakte, oververhitting,… Je kan dus iets minder voordeel hebben, maar ook meer.

Detecteren van luchtlekken

Wanneer je niet zeker bent van bepaalde punten in uw gebouwschil kan vooraf een lekdetectie uitgevoerd worden. Daarbij wordt met behulp van rook luchtlekken opgespoord. U krijgt ook een indicatieve waarde van het verwachte resultaat en een overzichtelijk verslag.

Na de lekdetectie kan de aannemer of bouwheer de gevonden lekken dichten zodat bij de definitieve blowerdoortest een beter resultaat kan bekomen worden.

Ook als u meteen voor een definitieve test kiest, maar het resultaat valt tegen, wordt de eerste keer slechts als lekdetectie aangerekend. Ook omgekeerd, als u voor een lekdetectie kiest en alles is in orde, kan meteen een definitieve meting uitgevoerd worden.

 

De test zelf:

Als eerste wordt het gebouw geïnspecteerd om vast te stellen dat de meting kan plaatsvinden. De ramen en buitendeuren worden gesloten en ventilatie wordt uitgeschakeld en afgesloten. Alle binnendeuren worden geopend zodat het volledige volume kan gemeten worden. U hoeft zelf niets voor te bereiden.
Daarna wordt het toestel ingebouwd in een geschikte deur- of raamopening en kan de meting starten. Er wordt gemeten bij 5 tot 10 verschillende drukverschillen tussen 10 en 100Pa bij onder- en bij overdruk. Uit deze metingen wordt de uiteindelijk waarde in m³/m²h berekend bij een drukverschil van 50Pa.

Hiervan krijgt u binnen de week een uitgebreid verslag en een conformiteitsverklaring die beiden als stavingsdocument aan uw EPB-dossier toegevoegd worden.

De meting zelf duurt ongeveer één tot anderhalf uur.

Please install and activate the "Revolution Slider" plugin to show the slides.